Janowiec nad Wisł± dawniej i dzi¶ - jest to fotoblog Janowca jakiego dot±d nie znali¶cie, utworzony ze zdjęć przez Was przysyłanych. Zapraszam serdecznie w odwiedziny i do komentowania. Pozdrawiam.

NASI SˇSIEDZI I ZNAJOMI

pi±tek, 04 maja 2018
niedziela, 25 marca 2018

 

KRYSTYNA DELENDOWSKA

Mam nadzieję, że pamiętacie tę dziewczynę ? :)

To pani Krystyna Delendowska (obecnie Kozak), c. Bolesława.

Zdjęcie zrobione na górze zamkowej w latach 1972 (?)

Bardzo dziękuję za zdjęcie :)

wtorek, 13 marca 2018

Bolesław Delendowski

Pan Bolesław Delendowski.

Pan Bolesław jest bratem p. Anny (Winiarz), Antoniny (Gr±dziel), Jana, tat± p. Krystyny (Kozak) i Włodzimierza. Dawniej mieszkał na Młynarskiej, naprzeciwko starej apteki (obecnie nap. p. Krajewskich). Od 1951 r. mieszkał w Wałbrzychu, był górnikiem. 

cdn..

niedziela, 10 wrze¶nia 2017

Urszula Zawadzka, Barbara Filipowska

Miła pami±tka z dziecinnych lat.. :)

Na zdjęciu s± : p. Urszula Zawadzka i Barbara Filipowska z dziećmi : Jureczkiem (z lewej), Zbyszkiem i Teresk± (Matuszewsk±)

Pani Urszula jest siostr± p. Marii (Graszkiewicz), Władysławy (Kozoń), Heleny (Łapczyńskiej), Wincentego Włodarczyka, ..

Zdjęcie zrobione było w roku 1956/57, 'na zachodzie', gdzie dawniej mieszkali p. Filipowscy.

 Za udostępnienie zdjęcia dziękuję bardzo Panu Witoldowi Zawadzkiemu :)

wtorek, 05 wrze¶nia 2017

KOMUNIA ¦WIĘTA

I znów miła pami±tka :)

I Komunia ¦więta Pana Witolda Nity.

Pan Witold jest synem p. Janiny (z d. Olender) i Stefana Nitów, bratem p. Sławomira*,  z Brze¶ć Kolonii.

Bardzo dziękuję za udostępnienie zdjęcia :)

czwartek, 25 maja 2017

Miła pami±tka

Z tego, co mi wiadomo (je¶li Ľle, poprawcie proszę..) jest to pan Wiesław Konobradzki ze swoimi dziećmi (???) i panem Witoldem Zawadzkim (s. Urszuli z d. Włodarczyk, po prawej)

Państwo Janina i Wiesław Konobradzcy w latach (ok. 1945-tych ?) wynajmowali dom na Guberni (ul. Sandomierskiej) od p. Marii (Dziuni i (?)) Włodarczyków. Po wyjeĽdzie p. Marii (Dziuni) do Warszawy, do córki Małgorzaty dom ten kupili póĽniej p. Krystyna i Zdzisław Fr±czek.


Poznaje kto¶ te osoby ?

pi±tek, 21 kwietnia 2017

Nita,Wojtalik

I znów miła niespodzianka... :)

 Panie u góry to : (od lewej) Janina Nita (z d. Olender) z Brze¶ć Kolonia i Kazimiera Wojtalik (z d. Pakuła) z Brze¶ć Kolonia.

Na dole (od lewej) to pani Eugenia Wojtalik. Pozostałe osoby s± nie rozpoznane, dlatego bardzo proszę, kochani o pomoc...

Zdjęcie jest zrobione w Janowcu w latach 1950/1960 (?)

Za udostępnienie dziękuję Panu Witoldowi Nita :)

wtorek, 28 marca 2017

Stanisław Janeczek

Jak miło zobaczyć znów... :)

Pan Stanisław Kazimierz Janeczek z wnukiem Radkiem na 'Gajówce', gdzie dawniej mieszkał. Zdjęcie z roku  2005

Za zdjęcie dziękuję synowi pana Stanisława, panu Zdzisławowi Janeczek :)

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 20
O autorze
Tagi