Janowiec nad Wisł± dawniej i dzi¶ - jest to fotoblog Janowca jakiego dot±d nie znali¶cie, utworzony ze zdjęć przez Was przysyłanych. Zapraszam serdecznie w odwiedziny i do komentowania. Pozdrawiam.

NASI SˇSIEDZI I ZNAJOMI

poniedziałek, 16 maja 2016

Wycieczka GS

Wycieczka pracowników GS SCH i ich rodzin, lata (??)

Z osób, które rozpoznaję s± m.in. : p. Maria Skowyra, Hanna Kocoń (z d. Andzelm), Grażyna Chojak (Wójcik, z d. Andzelm), p. (?) Chojak, Teresa* Wójcik, (?) Jaskólska, Edmund Olejarczyk, Hanna Szczepanik (z d. Kulińska), Henryka Kwiatkowska, Józef* Tarłowski, Zofia Kaczorowska, Wojciech* Skowyra, Wanda Kwiatkowska (z d. Wójcik), Zofia Wojas, Piotr Wojas, Maria Delekta, Helena Graszkiewicz (Ja¶lan, Kizia), Helena Piszcz (z d. Wiadrowska), Bogumiła Szmigiel (ob. Cur),

Za zdjęcie dziękuję pani Hannie Szczepanik (z d. Kulińskiej) :)

pi±tek, 06 maja 2016

Dorota Wolska

Dorota Wolska, c. Krystyny i Wacława, s. Izy (Suszek)

Dorotka* zginęła ¶mierci± tragiczn± 14.05.1977 r, w wieku zaledwie 14 lat :(

Dorotka* była zawsze u¶miechnięt± dziewczynk±, lubian±, koleżeńsk±, ładn± i bardzo dobr± uczennic±..

Bardzo dziękuję za zdjęcie jej rodzicom..

O autorze
Tagi