Janowiec nad Wisł± dawniej i dzi¶ - jest to fotoblog Janowca jakiego dot±d nie znali¶cie, utworzony ze zdjęć przez Was przysyłanych. Zapraszam serdecznie w odwiedziny i do komentowania. Pozdrawiam.

NASI SˇSIEDZI I ZNAJOMI

czwartek, 08 grudnia 2016

Pawelec Edward

Ten przystojniak, to pan Pawelec Edward (zm. 20.08.2007 r.) Zdjęcie z czasów II wojny..

Pan Edward* jest dziadkiem p. Magdy i Marcina Oroń.

  Serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców p. Marcinowi za udostępnienie :)

czwartek, 01 grudnia 2016

Kuliński

Miła pami±tka rodzinna..

U góry stoj± p. Aleksandra i p. Aleksander Kulińscy. Na dole, od lewej stoj± : p. Hanna (Szczepanik), Zbigniew i Zofia (Olender)

Państwo Kulińscy mieszkali na ul. Sportowej, za p. Łukasik.

Bardzo dziękuję za udostępnienie p. Hannie.. :)

pi±tek, 15 lipca 2016

Skowyra Bogdan

Pan Bogdan Skowyra (z prawej) z rodzin±. Pan Bogdan mieszkał dawniej w Janowcu przy rynku (dom naprzeciwko krzyża). 

cdn..

czwartek, 07 lipca 2016

pielgrzymka

Pielgrzymka do Częstochowy, lata 1965 (?)

Za zdjęcie dziękuję pani Hannie Szczepanik (z d. Kulińskiej)

Je¶li rozpoznajecie tu kogo¶, kochani, to proszę napiszcie w komentarzu..

wtorek, 14 czerwca 2016

Dorota Wolska

Dorotka* Wolska, córka p. Krystyny i Wacława Wolskich, siostra p. Izy (Suszek)

Mieszkała na ul. O¶. Szkolne. Zdjęcie jest z legitymacji szkolnej Dorotki.

Szkoda, że tak krótko była z nami...

pi±tek, 10 czerwca 2016

Dybalski Józef

 Pami±tka rodzinna, rok 1985..

Od prawej stoj± : p. Marianna Dybalska, P. Danuta (z d. Dybalska), p. Andrzej (s. Danuty) i p. Józef Dybalski.

Państwo Dybalscy mieszkali na ul. Młynarskiej 2 (obecnie jest to posesja pana Bronisława Dybalskiego), byli rodzicami p. Jana, Henryka*, Danuty i Bronisława. Za zdjęcie dziękuję Panu Radkowi :)

poniedziałek, 16 maja 2016

Wycieczka GS

Wycieczka pracowników GS SCH i ich rodzin, lata (??)

Z osób, które rozpoznaję s± m.in. : p. Maria Skowyra, Hanna Kocoń (z d. Andzelm), Grażyna Chojak (Wójcik, z d. Andzelm), p. (?) Chojak, Teresa* Wójcik, (?) Jaskólska, Edmund Olejarczyk, Hanna Szczepanik (z d. Kulińska), Henryka Kwiatkowska, Józef* Tarłowski, Zofia Kaczorowska, Wojciech* Skowyra, Wanda Kwiatkowska (z d. Wójcik), Zofia Wojas, Piotr Wojas, Maria Delekta, Helena Graszkiewicz (Ja¶lan, Kizia), Helena Piszcz (z d. Wiadrowska), Bogumiła Szmigiel (ob. Cur),

Za zdjęcie dziękuję pani Hannie Szczepanik (z d. Kulińskiej) :)

pi±tek, 06 maja 2016

Dorota Wolska

Dorota Wolska, c. Krystyny i Wacława, s. Izy (Suszek)

Dorotka* zginęła ¶mierci± tragiczn± 14.05.1977 r, w wieku zaledwie 14 lat :(

Dorotka* była zawsze u¶miechnięt± dziewczynk±, lubian±, koleżeńsk±, ładn± i bardzo dobr± uczennic±..

Bardzo dziękuję za zdjęcie jej rodzicom..

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Wojtalik Irena , Wa¶ Irena

Pani Irena Wojtalik (z d. Wa¶)

Pani Irena* była nauczycielk± w SP w Brze¶cach, a po jej likwidacji  uczyła w SP w Janowcu. Była bardzo lubian± przez młodzież 'pani±'. Uczyła fizyki i matematyki, natomiast więcej lat swej pracy po¶więciła klasom młodszym. Pani Irena* zmarła 03.08.2001 r. w wieku 50 lat :(

Mam nadzieję, że zdjęcie to będzie mił± niespodziank± dla jej uczniów, rodziny, znajomych i kolegów z pracy..

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 20
O autorze
Tagi