Janowiec nad Wisł± dawniej i dzi¶ - jest to fotoblog Janowca jakiego dot±d nie znali¶cie, utworzony ze zdjęć przez Was przysyłanych. Zapraszam serdecznie w odwiedziny i do komentowania. Pozdrawiam.

JANOWIEC NAD WISŁˇ DAWNIEJ

¶roda, 11 stycznia 2017

Wycieczka  rok 1937

I znów perełka..

Wycieczka dzieci do Kazimierza Dolnego w roku 1937 . Nie wiem tylko, czy to jest wycieczka szkolna/przedszkolna, czy może z tzw. ochronki.. Czy kto¶ może wie lub pamięta ??

Na dole szósty od lewej, to pan Stanisław Walasek. Je¶li rozpoznajecie kogo¶, napiszcie proszę w komentarzu, kochani..

Za to unikalne zdjęcie dziękuję bardzo Pani Małgorzacie Poniewierskiej, córce pani Joanny Walasek :)

p.s. Proszę powiększajcie sobie zdjęcia, bo ja nie mogę większych wstawić.

wtorek, 20 grudnia 2016

Janowiec nad Wisł± dawniej

I znów perełka.. Zdjęcie ulicy Młynarskiej, prawdopodobnie z lat 1940-tych..

Na placu po prawej widoczne s± pozostało¶ci po spalonej przez Niemców synagodze. Podejrzewam, że domy bez dachów, w okolicy synagogi zostały również spalone.. Jak widać dawniej niemal na każdym podwórku stały stogi ze słom± i sianem. Dachy domów, stodół i obór również były wówczas słomiane. W Janowcu często wybuchały pożary, były też często powodzie, panował głód. Dużo osób/rodzin wyjechało st±d wła¶nie przez pożary.. 

Może kto¶ z Państwa zna historię ze zdjęcia ??

Za to unikalne zdjęcie dziękuję bardzo panu Maciejowi Wójcik z Warszawy :)

niedziela, 27 listopada 2016

ul. Radomska

Ulica Radomska, lata 1975-80 .

Po prawej, pierwszy dom jest p. Tomasza* Sadowego, drugi - p. Ireny* Pakos i trzeci - p. Mi±sików (dzi¶ został tu jedynie mur na pami±tkę), dalej (wystaj±cy nieco budynek), to gospoda 'Serokomla'. Słupy elektryczne były wówczas drewniane, stały po¶rodku chodnika. Nie jeden pan wracaj±c z gospody mówił do słupa 'oj, przepraszam pana ' :) :)

Czy kto¶ wie może co to za ¶więto było ? Czyżby 1 maja ?

Za to niesamowite zdjęcie dziękuję bardzo panu Maciejowi Wójcik :)

czwartek, 21 kwietnia 2016

Szkoła  Podstawowa

W budynku po lewej stronie dawniej znajdowała się Szkoła Podstawowa, tzw. 'buda' a po prawej było przedszkole i mieszkanie dyrektora i niektórych nauczycieli. Kiedy wybudowano now± SP, przeniesiono tu Zasadnicz± Szkołę Rolnicz±. Kilka lat póĽniej, dzięki determinacji pani dyr. ZSR Nadziei* Nie¶cioruk, powstało tu też Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracuj±cych. Obecnie znajduje tu się Zespół Szkół (przy ul. Lubelskiej)

Dziękuję serdecznie za zdjęcie pani Krystynie Wolskiej, byłej dyr. ówczesnej SP :)

A tak na marginesie.. raz SP się paliła, ale krótka była nasza/dzieci rado¶ć, zaraz j± ugaszono.. :( :)

pi±tek, 08 kwietnia 2016

na zamku

Tamtaram !!!!! :):):)

Czyż to nie jest niesamowite zdjęcie i ważne dla naszej historii ? :) Sama nie wiedziałam, że na kolumnie dawniej było takie co¶ (jak to się nazywało, wie kto¶ ??) Kolumna ta stała między skarp± a dzisiejszym domem z Moniek, póĽniej ostała się jeno kolumna.. Nie wiem jedynie jakie to lata mog± być (kto¶ wie ? ), podejrzewam, że 1935/40

Z pań które rozpoznaję s± : (na dole od lewej), p. Urszula* Włodarczyk (Zawadzka), p. Zofia Janiszewska (nie jestem pewna). Na górze od lewej, p. (??) i p. (??)

Za to niesamowite zdjęcie dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców p. Witoldowi Zawadzkiemu, synowi p. Urszuli :) 

(Pro¶cie, pro¶cie, a będzie Wam dane.. :) )

Dodano 25.04.16 r. :

Według opowiadań, kolumna symbolizowała ¶wiecę, więc na górze, to płomień. Ta czę¶ć zaginęła w czasie wojny.

Na kolumnie postawił po wojnie kapliczkę (prawdopodobnie) pan Kozłowski.

Gdyby kto¶ znał historię kolumny, proszę napiszcie...

wtorek, 15 marca 2016

Kulińska, Jaruzelski

Prawdziwa perełka :)

Nie wiem dokładnie, jakie to mog± być lata i co to za okazja była, że odwiedził Janowiec p. Wojciech Jaruzelski (w dawnych czasach odwiedzali nas też premierzy, ale o tym się nie mówiło, ale jako¶ tak przypadkiem wtedy widziałam, to piszę ;) )

Od prawej : p. Stefania* Kulińska (sprzedawała w SAM-ie, oprowadzała) i p. Wojciech* Jaruzelski (I Sekretarz PZPR :)

 Ciekawostka : jakby kto¶ nie wiedział, Pan Jaruzelski urodził się w Kurowie :)

 Dziękuję za zdjęcie p. Piotrowi Kuli, wnukowi p. Stefanii :)

Gdyby kto¶ wiedział, co to była za okoliczno¶ć wizyty głowy państwa w Janowcu, napiszcie proszę..

¶roda, 20 stycznia 2016

Praca w kamieniołomach w czasie wojny.

Zdjęcie jest zrobione w Kazimierzu Dolnym (Kazimierzu nad Wisł±) 17 czerwca 1941 roku.

Jak widać nasi przodkowie pracowali ciężko, nie tylko w swoich, ale też w kazimierskich kamieniołomach. Może wiecie, kochani, kto (z nazwiska) tam wtedy pracował z Janowca ? Może kto¶ z Was zna historię tej pracy od swoich przodków ? Proszę, podzielcie się ni± z nami, je¶li co¶ wiecie na ten temat. Wiem tylko, że pracował tam wtedy p. Józef* Dybalski z ul. Młynarskiej i że były w tych latach w Kazimierzu tzw. obozy pracy (historia Kazimierza), m.in. dla ludno¶ci żydowskiej, ale czy dla ludno¶ci janowieckiej też ? Czy to była po prostu praca ?

Dziękuję w imieniu mieszkańców za to unikalne zdjęcie wnukowi p. Dybalskiego :)

pi±tek, 15 stycznia 2016

Gęsiarka, lata 1950-te

To niesamowite zdjęcie z lipca 1957 r. przedstawia klimat, jaki wówczas panował.. Jak widać na obecnym boisku sportowym (dawniej to się nazywało stanowisko) można było grać w piłkę, jak i wypasać gęsi, a także kaczki. Często pasły się tu też konie ze Ľrebakami. Na stanowisko przychodziły latem też dzieci ze szkoły podstawowej (która mie¶ciła się na ul. Lubelskiej) na lekce w-f.

Może kto¶ rozpoznaje pani± ze zdjęcia ?

 Za przesłanie zdjęcia dziękuję serdecznie p. Radosławowi Dybalskiemu i jego autorowi, p. Romualdowi Broniarek :)

wtorek, 12 stycznia 2016

Janowiec dawniej

Zdjęcie to przedstawia p. Kowalsk± (?) i  p. Teresę (Wróbel). Pani Teresa mieszkała na Radomskiej przy Rynku (dom z okiennicami). Niestety nie wiem, jakie to mog± być lata, być może 1950-te (?) Jak widać ulica Radomska była wtedy  zwyczajn± drog±, rosły przy niej piękne drzewa, a najnowszym ¶rodkiem komunikacji zaraz po koniach i rowerach stawały się już motory :) 

Za zdjęcie dziękuję p. Witoldowi Zawadzkiemu :)

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 9
O autorze
Tagi