Janowiec nad Wisł± dawniej i dzi¶ - jest to fotoblog Janowca jakiego dot±d nie znali¶cie, utworzony ze zdjęć przez Was przysyłanych. Zapraszam serdecznie w odwiedziny i do komentowania. Pozdrawiam.

KO¦CIÓŁ DZI¦

czwartek, 04 paĽdziernika 2012
¶roda, 03 paĽdziernika 2012
pi±tek, 28 wrze¶nia 2012

Ko¶ciół w Janowcu

Bardzo oryginalne jest wej¶cie na chór i dzwonnicę, stanowi±ce ongi¶ sam chór w małym ko¶ciele biskupa Bodzanty, który obejmował kaplicę ¶w. Anny i zachrystię.

O autorze
Tagi