Janowiec nad Wisł± dawniej i dzi¶ - jest to fotoblog Janowca jakiego dot±d nie znali¶cie, utworzony ze zdjęć przez Was przysyłanych. Zapraszam serdecznie w odwiedziny i do komentowania. Pozdrawiam.

NASI SˇSIEDZI I ZNAJOMI

pi±tek, 04 maja 2018

 

Delendowski

Chłopiec po ¶rodku, to p. Włodzimierz Delendowski (s. Bolesława*), po prawej stoi jego siostra, p. Krystyna (ob. Kozak) i mama, p. Władysława*

Czy kto¶ może rozpoznaje pozostałe osoby, bo wygl±daj± znajomo, ale nie jestem pewna na 100 %... ?? :)

Bardzo dziękuję za zdjęcie p. Krysi :)

Delendowscy

Od lewej stoj± : p. Władysława Delendowska (żona Bolesława, zm. w 2012 r.), p. Bolesław Delendowski (zm. w 1995 r.) z córk±, Krystyn± (Kozak),...

Czy rozpoznajecie pozostałe osoby ? Czy po¶rodku stoi może p. Gr±dziel ??

niedziela, 25 marca 2018

 KRYSTYNA DELENDOWSKA

Mam nadzieję, że pamiętacie tę dziewczynę ? ;)

To pani Krystyna Delendowska (obecnie Kozak), c. Władysławy* i  Bolesława*

Zdjęcie zrobione na górze zamkowej, p. Krysia miała tu 18 lat.

Bardzo dziękuję za zdjęcie :)

wtorek, 13 marca 2018

Bolesław Delendowski

Pan Bolesław* Delendowski.

Pan Bolesław* jest bratem p. Anny (Winiarz), Antoniny* (Gr±dziel), Jana*, tat± p. Krystyny (Kozak) i Włodzimierza. Dawniej mieszkał w Janowcu na ul. Młynarskiej, naprzeciwko starej apteki (obecnie nap. p. Krajewskich). Od 1951 r. mieszkał w Wałbrzychu, był górnikiem i jak pisze jego córka, był bardzo uczciwym człowiekiem. Pan Bolesław* zmarł w 1995 r.

cdn..

niedziela, 10 wrze¶nia 2017

Urszula Zawadzka, Barbara Filipowska

Miła pami±tka z dziecinnych lat.. :)

Na zdjęciu s± : p. Urszula Zawadzka oraz p. Barbara Filipowska z dziećmi : Jerzym (z lewej), Zbyszkiem i Teres± (Matuszewsk±)

Pani Urszula* (1918-1995) jest siostr± p. Antoniego* Włodarczyk (31.10.1902-24.06.1933), Wincentego* Włodarczyk (1905-), Marianny* (Graszkiewicz, 1906-), Henryka* Włodarczyk (1909-1911), Władysławy* (Kozoń, 1911-), Stefana* Włodarczyk (1913-1928), Heleny* (Łapczyńskiej, ),..

Zdjęcie zrobione było w roku 1956/57, 'na zachodzie', gdzie dawniej mieszkali p. Filipowscy.

 Za udostępnienie zdjęcia dziękuję bardzo Panu Witoldowi Zawadzkiemu :)

wtorek, 05 wrze¶nia 2017

KOMUNIA ¦WIĘTA

I znów miła pami±tka :)

I Komunia ¦więta Pana Witolda Nity.

Pan Witold jest synem p. Janiny (z d. Olender) i Stefana Nitów, bratem p. Sławomira*,  z Brze¶ć Kolonii.

Bardzo dziękuję za udostępnienie zdjęcia :)

czwartek, 25 maja 2017

Miła pami±tka

Z tego, co mi wiadomo (je¶li Ľle, poprawcie proszę..) jest to pan Wiesław Konobradzki ze swoimi dziećmi (???) 

Państwo Janina i Wiesław Konobradzcy w latach (ok. 1945-tych ?) wynajmowali dom na Guberni (ul. Sandomierskiej) od p. Marii (Dziuni i (?)) Włodarczyków. Po wyjeĽdzie p. Marii (Dziuni) do Warszawy, do córki Małgorzaty dom ten kupili póĽniej p. Krystyna i Zdzisław Fr±czek

Poznaje kto¶ te osoby ?

pi±tek, 21 kwietnia 2017

Nita,Wojtalik

I znów miła niespodzianka... :)

 Panie u góry to : (od lewej) Janina Nita (z d. Olender) z Brze¶ć Kolonia i Kazimiera Wojtalik (z d. Pakuła) z Brze¶ć Kolonia.

Na dole (od lewej) to pani Eugenia Wojtalik. Pozostałe osoby s± nie rozpoznane, dlatego bardzo proszę, kochani o pomoc...

Zdjęcie jest zrobione w Janowcu w latach 1950/1960 (?)

Za udostępnienie dziękuję Panu Witoldowi Nita :)

wtorek, 28 marca 2017

Stanisław Janeczek

Jak miło zobaczyć znów... :)

Pan Stanisław Kazimierz Janeczek z wnukiem Radkiem na 'Gajówce', gdzie dawniej mieszkał. Zdjęcie z roku  2005

Za zdjęcie dziękuję synowi pana Stanisława, panu Zdzisławowi Janeczek :)

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 20
O autorze
Tagi