Janowiec nad Wisł± dawniej i dzi¶ - jest to fotoblog Janowca jakiego dot±d nie znali¶cie, utworzony ze zdjęć przez Was przysyłanych. Zapraszam serdecznie w odwiedziny i do komentowania. Pozdrawiam.

SZKOŁA PODSTAWOWA

¶roda, 26 lipca 2017

wizytacja

Od lewej siedz± : pan Henryk Gr±dziel, pani Krystyna Wolska (dyr. SP) i pan Tadeusz Mikulski.

Za zdjęcie dziękuję Pani Krystynie Wolskiej :)

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Szkoła powszechna Janowiec

I znów piękna pami±tka... Zdjęcie naszych dziadków i pradziadków z lat szkolnych w Szkole Powszechnej :)

Nie wiem, który to może być rok i gdzie wówczas mie¶ciła się szkoła (często wynajmowano pomieszczenia na szkołę w domach gospodarzy). Z osób, które rozpoznaję s± : pani Helena Król (Szczepanik, na dole w białej sukience),p. Stefania Kulińska (za p. Król, po prawej, z warkoczami). 

Czy rozpoznajecie inne osoby ?

Za to unikalne zdjęcie dziękuję serdecznie Panu Radkowi :)

niedziela, 09 kwietnia 2017

SP w Brze¶cach Starych

Szkoła Podstawowa w Brze¶cach Starych, lata 1962-66 (?)

Z osób, które udało się rozpoznać, to : pani Antonina Delendowska (póĽniej Gr±dziel), obok nauczyciela po prawej stoi Zbigniew Plis (brat Kazimierza) i Witold Nita z Brze¶ć Kolonia (w szelkach)

Niestety nie wiem, jak nazywa się nauczyciel i reszta osób, je¶li rozpoznajecie kogo¶, kochani, napiszcie w komentarzu, plis...

Za to unikalne zdjęcie dziękuję serdecznie Panu Witoldowi Nita :)

pi±tek, 04 listopada 2016

Wycieczka szkolna lata 1950

I znów perełka..

Zdjęcie przedstawia wycieczkę szkoln± na górę zamkow±. Nie wiem, jaki to dokładnie jest rok, prawdopodobnie s± to lata 1950-53 

Na tr±bkach graj± : p. Stefan* Kowalski (od lewej) i p. Henryk Dybalski. Z osób, które rozpoznaję s± : p. Helena Dziechciarska (za p. Henrykiem) i p. Janina Stec (z d. Wiadrowska, za p. Dziechciarsk±).

Może kto¶ rozpoznaje resztę osób ?

Za zdjęcie dziękuję bardzo panu Radkowi Dybalskiemu :)

czwartek, 14 kwietnia 2016

szkoła

To zdjęcie jest chyba dla wszystkich mił± niespodziank±, mam nadzieję :) To Wasi rodzice i dziadkowie, kochani !!! :)

Nie wszystkich pamiętam dobrze z imienia i nazwiska, dlatego bardzo Was proszę o pomoc...

Z osób, które rozpoznaję, s± : na dole (od lewej) p. Danuta Tarłowska (ob. Semeniuk, c. Zygmunta), (??), (??), (?) Andzelm (nauczycielka) , Krystyna Wolska (dyr. SP.), Bronisława Brzozowska (nauczycielka j. ,polskiego), Jadwiga Wójcik (ob. Kramek, c. Tadeusza), Helena Jaroszyńska (ob.Wójcik, c. Henryka), (??).

W rzędzie ¶rodkowym od lewej : p. Barbara Wójcik (ob. Skowyra), Krystyna Grabowska, (??) (??), Zofia Król, Joanna Janaczek (ob. Wolska), Maria Kwiatkowska (ob. Gawełko, c. Wacława), (??), (??), Bożena Chechelska (Cywka, ob. Jaroszyńska, c. Wacława), (??).

U samej góry, od lewej stoj± : p.  (??), Mieczysław Olejarczyk (Kolor), (??), (??), Witold Dymek, Karol Skowyra, (??), Wojciech Wrótniak, Bakalarz (?), Joanna Barto¶.

Za udostępnienie zdjęcia dziękuję bardzo p. dyrektor Krystynie Wolskiej :)

poniedziałek, 29 lutego 2016

¶wiadectwo szkolne 1923 r.

 Tak wygl±dało ¶wiadectwo szkolne w roku szkolnym 1922/1923 r. Nazywało się wtedy 'za¶wiadczenie szkolne', a podpisać je musieli rodzice b±dĽ jeden z nich. Szkoła Podstawowa nazywała się wówczas 'Publiczn± Szkoł± Powszechn±' 7-mio klasow± rozwojow±. Na ¶wiadectwie wpisane było wyznanie ucznia/uczennicy oraz który oddział dany uczeń/uczennica kończył/ła.

Jak widać, w tamtych latach Janowiec należał do województwa kieleckiego, powiatu kozienickiego i gminy Oblassy (przez dwa s, ciekawe dlaczego teraz się wymawia tylko przez jedno ? ;) )

Za ten unikalny dokument dziękuję p. Piotrowi Kuli (wnukowi p. Stefanii Kulińskiej). Jak widać p. Stefania uczyła się celuj±co :)

wtorek, 03 marca 2015

rok 1975/76

To niesamowite zdjęcie Waszych rodziców i dziadków z 1976 roku, kochani przyniosła p. Grażyna Kiljanek, dzięki serdeczne :)

 Z osób, które rozpoznaję s± : p. Iza Włodarczyk (Kaczorowska, c. Stanisława*), Anna Szulowska (Kretek, c. Tadeusza*), Barbara Olejarczyk (Jaskólska), p. Gr±dziel (nauczyciel), Małgorzata Jaroszyńska (c. Andrzeja), Grażyna Szczepanek (c. Zofii), Monika Grabowska (Poter, c. Edwarda*), Justyna Zaborowska (s. Jana), Katarzyna Adamska (Błażejczyk, c. Tadeusza*), Małgorzata Jaroszyńska (Walasek, c. Henryka), Zbigniew Spychała (s. Edmunda), Bogdan Wolski (Paj±k, s. Aleksandra), Artur Gr±dziel (s. ?), Andrzej Walewski,..

Je¶li rozpoznajecie kogo¶, napiszcie proszę w komentarzu..

wtorek, 20 stycznia 2015

szkoła powszechna

To zdjęcie, podobne do poprzedniego miałam w domowym archiwum, ale nie wiem, jakie to lata. Wydaje mi się, jakby dzieci były tu troszkę młodsze ? Czy to może jest ten sam rok ? Wiedz±c, jakie to były lata/czasy nie należy się dziwić, że dzieci chodziły do szkoły w jednym ubraniu kilka lat z rzędu. Ubrania lepsze były tylko do szkoły i do ko¶cioła. Sukienki i spodnie były specjalnie więcej podwijane i fastrygowane u dołu, aby na następne lata wraz ze wzrostem dziecka można było trochę popu¶cić.  Dlatego ten dylemat - czy to te same lata ? Jak się dobrze przyjrzymy, dzieci do szkoły przychodziły boso (latem), za¶ zim± przychodziły tylko te, co miały buty i te, które mieszkały blisko. Były to lata powojenne, lata głodu. Jak widać dzieci otyłych nie było..

Przepraszam za jako¶ć, było bardzo zniszczone i klejone. Je¶li kto¶ ma lepszej jako¶ci, chętnie wstawię.

Je¶li kogo¶ z tych osób rozpoznajecie kochani, to napiszcie proszę w komentarzu, dla potomków tych osób na pewno ważne będzie..

Dziękuję z góry :)

poniedziałek, 12 stycznia 2015

szkoła podstawowa 1946

Zdjęcie z roku 1946 przedstawiaj±ce dyrektora i uczniów całej powszechnej szkoły podstawowej. 

Na pewno s± tu Wasi dziadkowie i pradziadkowie kochani, więc je¶li rozpoznajecie kogo¶, napiszcie proszę w komentarzu  ;)

 W samym ¶rodku siedzi p. dyr. Edmund Budniakiewicz,  z lewej strony za dyrektorem (kokarda we włosach) stoi p. Małgorzata Kusio (z d. Wiadrowska), po prawej p. dyr. (w berecie) stoi Stasia Grabowska (c. Jana i Aleksandry, zm. w wieku 12 l. na tyfus), dziewczynka w sukience  w kratkę, to p. Sabina Kwiatkowska (ż. Włodzimierza),

Za przesłanie tego wyj±tkowego zdjęcia dziękuję serdecznie Panu Markowi Kusiowi i jego mamie :)

 
1 , 2
O autorze
Tagi